Anden Industri

  • check it out
  • check it out

Anden Industri

Der er væsentlige fordele og god økonomi i at anvende Pro-Air® højtryks-luftbefugtning. Hvis du måske oplever din virksomhed kan have fordel i at installere et Pro-Air A/S luftbehandlings anlæg ud fra bare et af nedenstående argumenter, må du endelig kontakte os for, at vi sammen kan udrede behovet.

Hvorfor et Pro-Air A/S luftbefugtnings anlæg:

-Nedbringer statisk elektricitet.
-Minimerer /neutraliserer giftige dampe.
-Køler lokaler om sommeren.
-Mindre støv.
-Energi besparelser.
-Mindre lugtgener.
-Nedbringer/neutraliserer fordampning af giftige vædsker.
-Nedbringer lugtgener.
-Øget hastighed på maskiner.
-Mindre materiale-skader i produktion.
-Øget loyalitet og arbejdsglæde fra personale.
-Bedrer arbejdsmiljø – mindre sygefravær.
-Minimale driftsomkostninger.

Pro-Air Safecool controller, styrer systemet, så der ikke kommer vand på maskiner og varer.
Se ark over FugtZoner her

Befugtningsmoduler:

  1. Pro-air dyseenhed
  2. MediumBefugter
  3. MaxiBefugter
 

Ring eller mail for uforpligtende tilbud på et Pro-Air® befugtningssystem