Plast- og Elektronik-industri

  • Pro-Air Luftbefugtning for plast- og elektronik-industri
  • Pro-Air Luftbefugtning for plast- og elektronik-industri
  • Pro-Air Luftbefugtning for plast- og elektronik-industri

Plast- og Elektronik-industri

I plast- og elektronik- industrien anvendes ofte mindre sunde hjælpemidler og under forhold, der for få penge, kan forbedres betydeligt.  Et Pro-Air luftbefugtnings system har flere steder vist sin værdi i form bedre produktion, økonomi, større loyalitet og arbejdsglæde for medarbejdere.

Hvorfor et Pro-Air A/S luftbefugtnings anlæg:

-Nedbringer statisk elektricitet.
-Minimerer /neutraliserer giftige dampe.
-Øget hastighed på maskiner.
-Nedbringer lugtgener.
-Køler lokaler om sommeren.
-Bedrer arbejdsmiljø – mindre sygefravær.
-Minimale driftsomkostninger.

Pro-Air Safecool controller, styrer systemet, så der ikke kommer vand på maskiner og varer.
Se ark over FugtZoner her

Befugtningsmoduler:

  1. Pro-air dyseenhed
  2. MediumBefugter
  3. MaxiBefugter
 

Ring eller mail for uforpligtende tilbud på et Pro-Air® befugtningssystem